Maandelijkse archieven: september 2017


Voor Medilex onderwijs mag ik in september een workshop verzorgen voor docenten. Op school zijn grote en kleine conflicten aan de orde van de dag. Het is voor docenten van groot belang hier op adequate wijze mee om te gaan. In deze subsessie leren ze welke stappen je neemt voor […]

Conflictoplossende gespreksvoering